Konto

Zaloguj się

Zarejestruj się

Administratorem danych osobowych jest Holistic Clinic Sp. z o.o., ul. Racławicka 98, 02-634 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
• zawarcie i realizacja umowy/zamówienia, w tym utrzymanie konta,
• obsługa składanych reklamacji,
• badanie poziomu satysfakcji klienta,
• wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur),
• dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym,
• marketing bezpośredni
Przysługują Pani / Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Pełna treść klauzuli znajduje się tutaj