Konsultacja psychologiczna

Koszt zabiegu:
150-200 zł
Czas zabiegu:
60 minut
Znieczulenie:
Nie
Obszar:
Głowa

Oferowana forma leczenia psychoterapeutycznego wiąże się z podejściem poznawczo – behawioralnym. Terapia ta zakłada, iż procesy poznawcze, emocje i zachowania są niezależnymi podsystemami, które wpływają na powstawanie i utrzymywanie się zaburzeń psychicznych i odgrywają równie ważne role. Nastawiona jest ona na zmianę myślenia oraz zachowania. Wszystkie założenia praktyczne i teoretyczne oparte są na rzetelnych badaniach naukowych. Pacjent otrzymuje zatem konkretną wiedzę na temat zachowań, będących wypadkową odczuwanego przez niego cierpienia zaś w procesie psychoedukacji uczy się rozpoznawać własne myśli, które wpływają na powstawanie dysfunkcyjnych zachowań i dolegliwości fizycznych. W procesie terapii pacjent staje się ekspertem od swoich emocji oraz uczy się dostrzegać jaki efekt przynosi nadawanie znaczenia konkretnym sytuacjom. Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest krótkoterminowa (obejmuje ok. 15 sesji z możliwością przedłużenia), zaś pacjent wyposażony zostaje w umiejętności, które mogą stać się jego „bronią” w momentach ewentualnych późniejszych trudności.

Oferta psychoterapii adresowana jest do osób odczuwających cierpienie w zakresie poniżej wymienionych problemów:

  • Napady lęku
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
  • Zaburzenia afektywne (m.in. depresja)
  • Poczucie wyczerpania, przygnębienia
  • Poczucie bezsensu, pustki życiowej
  • Niska samoocena, nieśmiałość
  • Zespół stresu pourazowego
  • Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika