PSYCHOLOGIA

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Oferowana forma leczenia psychoterapeutycznego wiąże się z podejściem poznawczo – behawioralnym. Terapia ta zakłada, iż procesy poznawcze, emocje i zachowania są niezależnymi podsystemami, które wpływają na powstawanie i utrzymywanie się zaburzeń psychicznych i odgrywają równie ważne role. Nastawiona jest ona na zmianę myślenia oraz zachowania. Wszystkie założenia praktyczne i teoretyczne oparte są na rzetelnych badaniach naukowych. Pacjent otrzymuje zatem konkretną wiedzę na temat zachowań, będących wypadkową odczuwanego przez niego cierpienia zaś w procesie psychoedukacji uczy się rozpoznawać własne myśli, które wpływają na powstawanie dysfunkcyjnych zachowań i dolegliwości fizycznych. W procesie terapii pacjent staje się ekspertem od swoich emocji oraz uczy się dostrzegać jaki efekt przynosi nadawanie znaczenia konkretnym sytuacjom. Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest krótkoterminowa (obejmuje ok. 15 sesji z możliwością przedłużenia), zaś pacjent wyposażony zostaje w umiejętności, które mogą stać się jego „bronią” w momentach ewentualnych późniejszych trudności. Oferta psychoterapii adresowana jest do osób odczuwających cierpienie w zakresie poniżej wymienionych problemów:

 • Napady lęku
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • Zaburzenia afektywne (m.in. depresja)
 • Poczucie wyczerpania, przygnębienia
 • Poczucie bezsensu, pustki życiowej
 • Niska samoocena, nieśmiałość
 • Zespół stresu pourazowego 
 • Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika
 • Sytuacje kryzysowe związane z pracą (m. in. utrata pracy, wypalenie zawodowe, mobbing)
 • Autoprezentacja, trening asertywności
 • Aktywizacja potencjału zawodowego (wytyczanie ścieżek rozwoju zawodowego, określanie celu)

Psychodietetyka

Oferta psychodietetyki adresowana jest do osób, które pragną pod okiem specjalisty zmienić własne nawyki żywieniowe i zredukować zbędne kilogramy. Dzięki dostrzeżeniu indywidualnych przyczyn kształtowania się nadwagi, często o podłożu psychologicznym, pacjent uczy się rozpoznawać i zmieniać własne dysfunkcjonalne zachowania. W gabinecie psychodietycznym pacjent zdobywa nie tylko wiedzę dietetyczną na temat adekwatnego żywienia ale również uczy się dostrzegać psychologiczne mechanizmy, odpowiedzialne za  konkretne nawyki, obraz własnego ciała, samoocenę.

Oferta psychodietetyki obejmuje:

 • Analizę składu ciała wykonaną za pomocą bioimpedancji elektrycznej (waga Tanita Inner Scan 50 Body Composition Monitor) – jest nieinwazyjny i bezpieczny sposób pomiaru następujących czynników:  tkanka tłuszczowa całkowita, tkanka tłuszczowa w brzuchu, masa mięśniowa, woda, masa kostna, zapotrzebowanie energetyczne (kcal/dobę)/tempo metabolizmu, wiek metaboliczny, BMI,
 • Diagnozę czynników psychologicznych odpowiedzialnych za trudności w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała,
 • Przedstawienie indywidualnego planu dietetycznego
 • Przygotowanie do procesu redukcji masy ciała wraz z edukacją na temat samodzielnego prowadzenia go
 • Utrwalenie informacji zdobytych podczas spotkań oraz wdrożenie zdrowego, niskokalorycznego stylu odżywiania się